Dịch vụ công ích thiết yếu là gì?

Dịch vụ công thiết yếu là gì? Đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm khi mới đây, Công an TP Hà Nội đã đề xuất nhóm đối tượng được cấp phép đường bộ trên địa bàn Hà Nội từ ngày 6/9, trong đó có các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ công ích cần thiết.

1. Thế nào là dịch vụ công ích thiết yếu?

Sau đây là một số khái niệm về dịch vụ công ích thiết yếu theo các văn bản quy phạm pháp luật Hoatieu xin mời các bạn tham khảo:

Căn cứ pháp lý: Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014

Theo luật sư Phạm Hải Long, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, các văn bản quy phạm pháp luật có đề cập đến một số khái niệm về dịch vụ công ích thiết yếu như Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

Sản phẩm, dịch vụ công ích là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế – xã hội của đất nước, cộng đồng dân cư của một khu vực lãnh thổ mà Nhà nước cần bảo đảm vì lợi ích chung hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh và việc sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ này theo cơ chế thị trường khó có khả năng bù đắp chi phí.

Theo Khoản 4, Điều 3 Nghị định 32/2019/NĐ-CP quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, định nghĩa dịch vụ công ích là:

Sản phẩm, dịch vụ công ích là sản phẩm, dịch vụ mà việc sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ này theo cơ chế thị trường khó bao hàm hoặc sản phẩm, dịch vụ có tính chất đặc thù. ; được Nhà nước hỗ trợ phần chênh lệch giữa giá tiêu dùng, giá sản phẩm, dịch vụ theo quy định của Nhà nước hoặc phần chênh lệch giữa số tiền mà người thụ hưởng sản phẩm, dịch vụ đã trả theo quy định của Nhà nước. , với chi phí hợp lý của nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích để sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng (hoặc giao nhiệm vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành). ngành, nếu có).

2. Dịch vụ nào là công ích thiết yếu?

Theo Công văn 2601 / KGVX do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 3/4/2020 về việc thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ quy định rõ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, xây dựng thuộc danh mục hoạt động. các dịch vụ công thiết yếu.

Danh sách này bao gồm các nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình giao thông, xây dựng; cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng dầu, điện, nước, chất đốt.

Ngoài ra, danh mục các hoạt động dịch vụ công thiết yếu bao gồm các cơ sở giáo dục, ngân hàng và kho bạc; cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan trực tiếp đến ngân hàng và hỗ trợ hoạt động kinh doanh như công chứng, luật sư, đăng ký, đăng ký giao dịch bảo đảm; chứng khoán, bưu chính viễn thông, dịch vụ vận tải, xuất nhập khẩu hàng hóa, khám chữa bệnh, ma chay.

Các đơn vị trên được phép hoạt động tại các địa bàn tiếp tục thực hiện TTXH theo Chỉ thị 16 và là đơn vị thuộc nhóm do Công an cấp xã cấp giấy phép đi lại (nhóm 6).

3. Dịch vụ công ích thiết yếu bao gồm những gì?

Sau đây là một số dịch vụ công ích thiết yếu bảo đảm an sinh xã hội mà doanh nghiệp nhà nước cung cấp quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP:

a) Dịch vụ bưu chính công ích;

b) Xuất bản (không bao gồm lĩnh vực in và phát hành xuất bản phẩm);

c) Hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp theo quy định của Chính phủ;

d) Quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện, kè đá lấn biển theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

đ) Quản lý, khai thác, điều hành hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị; điều hành giao thông vận tải đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị;

e) Dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn;

g) Bảo đảm an toàn hàng hải (không bao gồm nạo vét, duy tu luồng hàng hải công cộng);

h) Trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm về danh sách các dịch vụ công ích tại Nghị định 32/2019/NĐ-CP.

4. Đơn đề nghị cấp giấy đi đường từ 6/9

Mời các bạn tải mẫu đơn đề nghị cấp giấy đi đường từ 6/9 tại Đây.

5. Hướng dẫn cấp giấy đi đường cho người làm dịch vụ công ích thiết yếu

– Bước 1: Các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên hệ với các Sở, ngành tương ứng (Sở Công Thương, GTVT, Xây dựng, TTTT, LĐ-TB & XH, NN & PTNT, …) để gửi đơn (qua email ) đính kèm. theo 03 hồ sơ danh sách đề nghị cấp giấy phép đường bộ gồm: Danh sách cá nhân (theo Mẫu số 03); Danh sách người điều khiển xe mô tô và danh sách người điều khiển xe ô tô (theo Mẫu số 02) (Công an Thành phố sẽ cung cấp mẫu cho các Sở, ngành chủ quản để thống nhất trong toàn Thành phố).

– Bước 2: Căn cứ vào hồ sơ đề nghị của các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu; trên cơ sở các đối tượng theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND TP; cơ quan chủ quản tổ chức rà soát (đồng ý hoặc không đồng ý) và gửi kết quả rà soát đến các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, cá nhân có nhu cầu. Đồng thời, gửi danh sách được duyệt (theo 03 file danh sách đề nghị cấp giấy phép đường bộ gồm: Danh sách cá nhân (theo Mẫu số 03); Danh sách người điều khiển xe mô tô và danh sách người điều khiển xe ô tô theo Đơn (theo Mẫu số 02) gửi Cục Cảnh sát giao thông để cấp giấy phép đường bộ.

– Bước 3: Căn cứ vào danh sách đề nghị của cơ quan chủ quản, Phòng CSGT đường bộ, cụ thể:

+ Cấp thẻ đi đường có mã định danh cho người điều khiển xe ô tô và gửi đến các cơ quan chủ quản (qua email đã được hệ thống xác nhận). Cơ quan chủ quản chuyển giấy đi đường có mã định danh cho các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan, cá nhân có nhu cầu in và sử dụng.

+ Cấp giấy phép đường bộ có mã số định danh (có chữ ký và đóng dấu) cho cá nhân và người điều khiển xe mô tô, xe máy. Đồng thời, gửi Giấy chứng nhận đi đường bộ đến các cơ quan chủ quản để trả lại cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đã được phê duyệt.

XEM THÊM >>>>>> https://reviewgames.top/

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *